Ledelses kvalifikationer

Nogle har før hørt tale om Peter princippet.

Peter princippet lyder på at man forfremmer nogen til deres inkompetence niveau.

Princippet er opkaldt efter psykolog og management-teoretiker dr. Peter Laurence Johnston, som formulerede det.

Princippet omhandler, at ansatte, der gør et godt stykke arbejde, bliver forfremmet. Hvis de ansatte performer i det arbejde, de er blevet forfremmet til, bliver de forfremmet igen. Hvis de ansatte havner i et arbejde, som de klarer sig dårligt i, så bliver de ansatte ikke længere forfremmet. Folk i en virksomhed sidder på den måde altså i længst tid i en jobfunktion, de er dårligst kompetent til.

Dette er ikke fordi den højere stilling nødvendigvis er vanskeligere. Der er ligeså tit tale om, at det er en anderledes stilling. De kompetencer, der gjorde vedkommende dygtig til en tidligere stilling, er eventuelt ubrugelige i den nye stilling. En kompetent IT-konsulent kan for eksempel blive forfremmet til afdelingschef, et job, hvor den pågældendes kvalifikationer inden for IT ikke mere bliver brugt; men som i stedet kræver kendskab til budgetter, planlægning samt medarbejder trivsel.

Denne metode ses brugt meget på danske arbejdspladser, hvor den ansatte der præsterer bedst i en afdeling bliver forfremmet til teamleder, uden at have nogen som helst ledelsesmæssige efraringer.

Tit undlader arbejdspladserne at uddanne disse ansatte på ledelses området og dette bevirker at medarbejderen ikke er en god leder og de medarbejdere som arbejder under vedkommende i afdelingen ikke trives.

Arbejdspladserne kan vinde meget ved at fokuserer på at udvikle deres chefers evner inden for ledelse.

Dette gøres med ledelseskurser hvor arbejdspladsens chefer får forskellige værktøjer de kan benytte i daglig dagen.

Ledelsesstilen er afhængig af hvilke værktøjer der anvendes. Det er derfor et must at chefen kan gennemskue hvilke redskaber der skal anvendes i en konkret situation.

Lederkurser giver mulighed for at træne forholdet mellem leder og ansatte.

Det stiller skarpt på, hvordan ledelsen kan udfolde sig i praksis. Ledelses kurser sætter fokus på kompetence udvikling, og øvelser i at oprationalisere virksomhedens overordnede mision samt på forholdet lederne imellem.

Det er ligegyldigt om du er leder som revisor eller pædagog,Ledelses kurser kan anvendes af alle.

Hvis du er chef i et stort firma med adskillige medarbejdere, kan det være nemt at glemme hvilke styrker og svagheder den enkelte medarbejde har. På ledelseskurser lærer du nye teknikker, der styrker leder og medarbejder forholdet, der gør det nemmere at lede med afsæt i medarbejderens kompetencer.

Comments are closed.